De werking van een afstandsmeter

In de bouw worden ze vaak gebruikt: de afstandsmeter. Een relatief klein apparaatje dat wel iets weg heeft van een portofoon. De vraag is echter, hoe werkt zo een afstandsmeter en wat zijn de mogelijkheden. Daarnaast is het ook belangrijk om de zwakke punten van de verschillende afstandsmeters te weten zodat het makkelijker is om de juiste afstandsmeter voor de desbetreffende klus aan te schaffen.

De soorten afstandsmeters

Wat betreft de afstandsmeters zijn er twee verschillende soorten afstandsmeters. De soorten afstandsmeters die op dit moment op de markt beschikbaar zijn, zijn de afstandsmeters met ultrasone- en afstandsmeters met lasertechniek.

De ultrasone afstandsmeter, maakt dus, zoals de naam al doet vermoeden, gebruik van ultrasone signalen. Dit werkt als volgt: de afstandsmeter zendt een ultrasoon signaal naar het meetpunt, dit signaal wordt vervolgens weerkaatst in de meter. Op basis van de tijd die het ultrasone signaal erover doet om weer terug in de meter te komen kan de afstandsmeter de afstand van het betreffende punt naar het meetpunt berekenen. Deze ultrasone afstandsmeters zijn het beste in een binnenruimte te gebruiken, dit komt namelijk doordat deze meters meetfouten geven wanneer deze gebruikt worden voor schuine meetvlakken, er obstakels in de weg staan, er wind staat, als er wisselende temperaturen zijn of wanneer er een meting wordt verricht op een object. Wanneer er met die ‘obstakels’ gemeten moet worden, is het aan te raden om een laser afstandsmeter te gebruiken.

De laser afstandsmeter meet in principe de afstand naar het object op dezelfde manier als de ultrasone afstandsmeter. De afstandsmeter zendt een laser impuls uit naar het object waar de afstand van gemeten moet worden. Deze laserstraal wordt dan teruggestuurd en vervolgens berekent de afstandsmeter op basis van tijd hoever het object staat van het meetpunt. Een voordeel van het gebruik van een laser afstandsmeter in plaats van een ultrasone afstandsmeter is dat een laser afstandsmeter minder gevoelig is voor de bovengenoemde factoren dan de ultrasone afstandsmeter. Daarnaast is deze soort afstandsmeter ook erg nauwkeurig bij het meten van grote afstanden. Wat daarnaast een handige functie is van de laser afstandsmeter, niet alle laser afstandsmeters hebben deze functie, is dat deze naast normale afstanden ook de oppervlakte, hoogte en volume kan berekenen. Er zijn echter wel een paar nadelen die kleven aan het gebruik van een laser afstandsmeter. Regen, nevel en sterke zonnestralen hebben een negatieve invloed op deze afstandsmeter. Daarnaast kunnen sterk reflecterende objecten ook meetfouten opleveren.


Bij het kiezen van een afstandsmeter is het  dus belangrijk om de bovenstaande factoren mee te nemen en om te kijken welke invloeden op het meten van invloed zijn. Indien alles meegenomen wordt, is het gemakkelijk de goede keuze te maken wat betreft de afstandsmeter. Op die manier wordt de kans op meetfouten verkleind en kan er prettig worden gewerkt.