Je nieuwe woning vinden

Bij het vinden van een nieuwe woning komt een heleboel kijken. Zo kan het belangrijk zijn dat er voldoende voorzieningen in de directe omgeving aanwezig zijn, bijvoorbeeld een supermarkt of een huisartsenpost. Een goede ligging van de woning kan daarom van doorslaggevende waarde zijn. Een ander aandachtspunt is de staat van de woning. Het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring heeft dan veel voordelen. Zo weet je exact waar je aan toe bent, bovendien voorkom je daarmee onvoorziene kosten. Een bouwtechnische keuring kan daarnaast nodig zijn indien in het koopcontract een keuringsvoorbehoud is opgenomen als ontbindende voorwaarde.

De bouwtechnische keuring: niet alleen voor oudere huizen

Een gedegen onderzoek naar de staat van de woning is niet alleen zinvol voor oudere woningen. Ook bij relatief jonge woningen kan een dergelijk onderzoek van waarde zijn. Eenvoudige zaken als het schilderwerk kun je als aspirant-koper zelf waarnemen. Het wordt vaak een ander verhaal als je wilt weten of de elektra goed is aangelegd. Niet zelden zal de huidige bewoner of eigenaar van een pand bezig zijn geweest met klussen. Een deskundig onderzoek kan dan meer inzicht geven en belangrijke vragen direct beantwoorden. Hierdoor wordt je als koper beschermd tegen verborgen gebreken. Wettelijk gezien is het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring niet verplicht. De voordelen van een dergelijke keuring maken het juist bijzonder wenselijk. Niemand wil immers graag een kat in de zak kopen.

Onafhankelijke onderzoek

Voor een goede bouwtechnische keuring is het van belang dat deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf. In veel gevallen is dat niet alleen in je eigen belang als koper, vaak is dit ook een voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering. Een hypotheekverstrekker zal daarom graag een goede inschatting willen maken van het risico wat men loopt. Een goed uitgevoerd onderzoek naar de actuele staat van de woning laat dan duidelijk zien wat men in bouwkundig opzicht kan verwachten.